Bosh sahifa Dolzarb Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar jurnalining 3(5)-2023. Noyabr

Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar jurnalining 3(5)-2023. Noyabr

CHORVACHILIK BILAN BOG‘LIQ AN’ANALARDA ETNOEKOLOGIK QARASHLAR3-son 2023 yil

Isxakov Bexzod Barkamalovich Namangan muhandislik-qurilish instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi katta o‘qituvchisi, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

QO‘LYOZMA KITOB SAHIFALARIGA ISHLANGAN MINIATYURALAR

Abdullayev Ravshanjon O‘zR FA Tarix instituti

ASQAD MUXTOR ASARLARI LINGVOPOETIKASI

Akbarova Xolisxon Mahmudovna Qo‘qon davlat рedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

RAUF PARFI SHE’RIYATIDA “YOMG`IR” KONSEPTI

Pirnazarova Dilbarxon Abdullajon qizi Qo`qon davlat pedagogika instituti, tayanch doktoranti

INGLIZ TILIDA UNDOSHLARNING FONETIK VA GRAFEMIK XUSUSIYATLARI

Radjabov Nasir Nasimovich Jamoat xavfsizligi universiteti tillarni o‘rganish kafedrasi dotsenti, (PhD)

O‘SIMLIK CHIQINDILARI ASOSIDA KO‘MIR ADSORBENTLAR OLISH

Kushnazarova Shohidaxon Kosimovna Kimyo kafedrasi katta o‘qituvchisi, PhD, Abdullaxonova Gulruh Abdullajon qizi magistr

THE CHARACTERISTIC FEATURES OF LANGUAGE UNITS AND LEVELS IN LINGUISTICS

A.I. Ziyayev Kokand State Pedagogical Institute, DSc., professor, D.B. Azimova Phd student

NAM SAQLOVCHI KOMPLEKS O’G’IT OLISH JARAYONIGA REAGENTLARNI TA`SIRINI O’RGANISH

T.T.Abduxakimov tayanch doktorant, NamMTI, D.Sh.Sherquziyev professor, NamMTI

Exit mobile version